Selvhushold 80 sitteplasser, Kjøkken med enkelt utstyr, dekketøy og kjølerom.