Barne klatringen er en liten klatrepark for små barn. En spennende klatrepark for de minste hvor foreldrene kan gå siden av og hjelpe til vis det trengs.